Đường củ cải Hokuren 650g Nhật Bản

165.000 145.000

* Thông tin sản phẩm :
– Tên sản phẩm : Đường Củ Cải Nhật Túi 650g
– Xuất xứ : Nhật Bản
– Thương hiệu: Hokuren
– Quy các : 650g/Túi
– Giá bán : 145K/Túi